O projekcie

Miasto Leszno nawiązało współpracę ze szwajcarskim miastem Biel/Bienne w ramach projektu "Leszno i Biel/Bienne – Partnerstwo dla Rozwoju".

Przedmiotem projektu jest tworzenie i wzmacnianie partnerstwa pomiędzy: miastem Biel/Bienne oraz miastem Lesznem poprzez cykl komplementarnych działań obejmujących wymianę doświadczeń i know how w wybranych obszarach tematycznych oraz realizację wspólnych wydarzeń artystycznych, edukacyjnych i sportowych.

Wizyty studyjne i konferencje tematyczne w dziedzinie wspierania gospodarki, promocji miasta oraz promocji i rozwoju turystyki, gospodarki odpadami oraz współpracy pomiędzy miastem z organizacjami pozarządowymi pozwalają na przepływ wiedzy i tworzenie sieci powiązań.

Powyższa tematyka uzupełniana jest następującymi działaniami kulturalno – edukacyjno – sportowymi: 

  • warsztaty jazzowe,
  • festiwal jazzowy,
  • warsztaty astro fotograficzne orazzawody i konsultacje z zakresu ujeżdżania koni prowadzone przez Fundację Edukacyjną Pro Musica.

Projekt Leszno i Biel - Partnerstwo dla Rozwoju realizowany jest w ramach Funduszu Partnerskiego Grantu Blokowego Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy

Ramy czasowe projektu: maj 2012 – wrzesień 2014
Całkowita wartość projektu: 885 555 PLN / 277 543 CHF
Kwota dofinansowania: 796 999 / 249 788 CHF
Procent dofinansowania: 90%

Więcej informacji: www.programszwajcarski.gov.pl


Stowarzyszenie Przyjaciół Szwajcarii w Lesznie